Logo
Technika dźwigowa Solidny Partner Handlowy
Zwalniak DZEMz

Zwalniak DZEMz

Zwalniaki luzowniki serii DZEMz. Zwalniaki elektromagnetyczne z rdzeniem. Drukuj

Wykonanie :

DZEMz   0/1     0/2      0/3     0/4

DZEMz 10/1   10/2   10/3   10/4

DZEMz 20/1   20/2   20/3   20/4

DZEMz 30/1   30/2   30/3   30/4

DZEMz 40/1   40/2   40/3   40/4

 

1 - 380 V zmienny
3 - 500V zmienny