Logo
Technika dźwigowa Solidny Partner Handlowy

Zawiesia Linowe

Drukuj

Zawiesia linowe jednociegnowe


Tabela dopuszczalnych obciążeń

Wyróżnik wielkości 0,63
0,5
0,8
0,63
1,0
0,8
1,2
1,0
1,6
1,2
2,0
1,6
2,5
2,0
3,2
2,5
4,0
3,2
Dopuszczalne obciążenie robocze
(DOR), t przy zawieszaniu:
bez obwiązywania 0,63 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0
z obwiązywaniem 0,5 0,63 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,5 3,2
d zawiesi zaciskanych tulejami, mm klasa W 8 9 10 11 12 14 16 18 20
T 8 10 11 12 13 14 16 18 22
Wyróżnik wielkości 5,0
4,0
6,3
5,0
8,0
6,3
10,0
8,0
12,5
10,0
16,0
12,5
20,0
16,0
25,0
20,0
32,0
25,0
Dopuszczalne obciążenie robocze
(DOR), t przy zawieszaniu:
bez obwiązywania 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0
z obwiązywaniem 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0
d zawiesi zaciskanych tulejami, mm klasa W 22 25 28 32 34 40 45 50 55
T 24 26 30 32 36 45 50 55 60

Zawiesia linowe dwuciegnowe

Tabela dopuszczalnych obciążeń

Wielkość 0,8 1,2 2,0 3,2 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Dopuszczalne obciążenie
robocze (DOR), t dla:
0° ? ? ? 90° 0,8 1,2 2,0 3,2 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
90° < ? ? 120° 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5
d zawiesi zaciskanych, mm klasa W 8 10 11 16 20 22 25 28 32 36
T 8 11 12 16 22 24 26 30 32 36

Zawiesia linowe dwuciegnowe


Tabela dopuszczalnych obciążeń

Wielkość 1,2 2,0 3,2 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0
Dopuszczalne obciążenie
robocze (DOR), t dla:
0° ? ? ? 90° 1,2 2,0 3,2 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0
90° < ? ? 120° 1,0 1,6 2,5 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0
d zawiesi zaciskanych, mm klasa W 8 10 12 16 18 20 22 25 28 32 36
T 8 11 13 16 18 22 24 26 30 32 36

Zawiesia linowe jednopetlowe

Tabela dopuszczalnych obciążeń

Wielkość 0,8 1,2 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Dopuszczalne obciążenie
robocze (DOR), t
0° ? ? ? 90° 0,8 1,2 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
90° < ? ? 120° 0,63 0,8 1,2 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5
d zawiesi zaciskanych, mm 8 10 11 13 14 16 18 20 22 25 28 32 34

Zawiesia linowe dwupetlowe

Tabela dopuszczalnych obciążeń

Wielkość 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0
Dopuszczalne obciążenie
robocze (DOR), t
0° ? ? ? 90° 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0
90° < ? ? 120° 1,2 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
d zawiesi zaciskanych, mm 8 10 11 12 13 14 16 18 20 22 25 28

Zawiesia linowe o obwodzie zamknietym

Tabela dopuszczalnych obciążeń


 
Wyróżnik wielkości 1,2
1,0
1,6
1,2
2,0
1,6
2,5
2,0
3,2
2,5
4,0
3,2
5,0
4,0
6,3
5,0
8,0
6,3
10,0
8,0
Dopuszczalne obciążenie robocze
(DOR), t przy zawieszaniu:
bez obwiązywania 1,2 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0
z obwiązywaniem 1,0 1,2 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
d zawiesi zaciskanych tulejami
(Fi Fv), mm
klasa W 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22
T 8 10 11 12 13 14 16 18 22 24
Wyróżnik wielkości 12,5
10,0
16,0
12,5
20,0
16,0
25,0
20,0
32,0
25,0
40,0
32,0
50,0
40,0
63,0
50,0
80,0
63,0
Dopuszczalne obciążenie robocze
(DOR), t przy zawieszaniu:
bez obwiązywania 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 80,0
z obwiązywaniem 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
d zawiesi zaciskanych tulejami
(Fi Fv), mm
klasa W 25 28 32 34 40 45 50 55 60
T 26 30 32 36 45 50 55 60 -