Logo
Technika dźwigowa Solidny Partner Handlowy
Suwnice obrotowe

Suwnice obrotowe

According to the furnace selected by the operator on the control panel, the crane clasps the basket and puts it down inside the said furnace. After the treatment, the operator selects the unloading cycle by pressing the button linked to the furnace that contains the basket. The crane automatically performs all manoeuvres needed to remove the lid from the furnace, pull out the basket, put it down, reposition the lid and move up to the parking area of load hoppers. ADVANTAGES Production cycle time reduced. Control and management of the installation by only one operator. Greater safety for production personnel. Drukuj

 

Suwnica zaciska klamry na podnoszonym koszu i opuszcza go w dół, do wewnątrz wybranego przez operatora pieca. Po procesie operator urządzenia rozpoczyna cykl rozładunku naciskając w panelu sterowania suwnicy odpowiedni przycisk.
 
Suwnica automatycznie wykonuje wszystkie manewry niezbędne do usunięcia pokrywy z pieca, wyciągnięcia kosza, odstawienia go, przykrycia pieca i pozostałych etapów procesu.
 
Główną zaletą jest zmniejszenie czasu cyklu produkcyjnego, kontrola nad całym cyklem może być sprawowana przez jedną osobę, co też przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa całego personelu.

 

 

Double girder crane with travelling bridge and trolley and grasping tool allowing the baskets to be handled into heat treatment furnaces.

Technical Specifications

Capacity

2 t

 

Span

8150 mm

 

Machine Class

A5

Speed:

Hoisting

10 m/1'

Brushless

Trolley Travelling

10 m/1'

Inverter

Bridge Travelling

20 m/1'

Inverter