Logo
Technika dźwigowa Solidny Partner Handlowy
Suwnice obrotowe

Suwnice obrotowe

Suwnice obrotowe produkujemy i dostarczamy z najwyższej jakości komponentów. Dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi naszego zespołu jesteśmy w stanie dobrać odpowiednią konfigurację dla wymagań klienta. Obsługa suwnicy może odbywać się automatycznie bądź za pomocą sterowania radiowego lub bezpośrednio z kasety sterującej.

We manufacture and transport rotary crane gantry with the highest quality of components. Thanks to the experience and professionalism of our team, we are able to choose the right configuration for the customers needs. Crane operation can be carried out automatically either by radio control or directly from the control cassette

According to the furnace selected by the operator on the control panel, the crane clasps the basket and puts it down inside the said furnace. After the treatment, the operator selects the unloading cycle by pressing the button linked to the furnace that contains the basket. The crane automatically performs all manoeuvres needed to remove the lid from the furnace, pull out the basket, put it down, reposition the lid and move up to the parking area of load hoppers.

ADVANTAGES

Production cycle time reduced.

Control and management of the installation by only one operator.

Greater safety for production personnel. Drukuj

 

Suwnica zaciska klamry na podnoszonym koszu i opuszcza go w dół, do wewnątrz wybranego przez operatora pieca. Po procesie operator urządzenia rozpoczyna cykl rozładunku naciskając w panelu sterowania suwnicy odpowiedni przycisk.
 
Suwnica automatycznie wykonuje wszystkie manewry niezbędne do usunięcia pokrywy z pieca, wyciągnięcia kosza, odstawienia go, przykrycia pieca i pozostałych etapów procesu.
 
Główną zaletą jest zmniejszenie czasu cyklu produkcyjnego, kontrola nad całym cyklem może być sprawowana przez jedną osobę, co też przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa całego personelu.

 

 

           

 

 

 

Podwójny żuraw dźwigowy z mostkiem i wózkiem jezdnym oraz narzędziem chwytakowym pozwalającym na przenoszenie kosza do pieców  obróbki cieplnej

 

Specyfikacja techniczna

Udźwig

2 t

 

Przęsło

8150 mm

 

Klasa Pracy

A5

Prędkości

Podnoszenia

10 m/1'

Silnik Bezszotkowy

Jazdy wózka

10 m/1'

Falownik

Jazdy mostu

20 m/1'

Falownik