Logo
Technika dźwigowa Solidny Partner Handlowy
Suwnice magazynowe

Suwnice magazynowe

When the material enters, the operator types in the relevant code and joints it to the box number. After verifying the box load, the operator enables the system to move the box into the storage where the crane automatically takes the material and puts it down on the cantilever in the assigned position. When the material exits, the operator selects the relevant code and enables the system to move the requested box to the conveyor, at the exit area. ADVANTAGES Production cycle time reduced. Control and management of the installation by only one operator. Greater safety for production operators. Drukuj
W trakcie przyjmowania towaru do magazynu, operator dobiera odpowiedni kod i dołącza go do transportowanych skrzyń. Po weryfikacji i załadowaniu skrzyń, operator uruchamia system. Skrzynie są przemieszczane do części magazynowej, skąd suwnice automatycznie zabierają paczki i odkładają je na wyznaczone pozycje.
W trakcie wydawania towaru operator wybiera odpowiadający mu kod i pozwala systemowi na pobranie wymaganego towaru i przetransportowanie go do wyznaczonej strefy.
 
Zaletami tego systemu są:
?      skrócenie czasu procesów przyjmowania i wydawania towaru z magazynu,
?      unikanie pomyłek
?      i zwiększenie bezpieczeństwa pracowników.


 

Double girder crane with travelling bridge and trolley; the hoisting system consists of mobile trolleys travelling on a central pillar fixed to the machine framework 

Technical Specifications

Capacity

2 ÷ 3.5 t

 

Span

4 ÷ 15 m

Speed:

Hoisting

12 m/1'

Inverter

Trolley Travelling

16 m/1'

Direct

Bridge Travelling

60 m/1'

Inverter