Logo
Technika dźwigowa Solidny Partner Handlowy
Suwnice kontenerowe

Suwnice kontenerowe

Suwnice kontenerowe służą do obsługi terminali kontenerowych. Przeładunek kontenerów jest wspomagany i obwarowany wieloma procedurami, które określają sposób ich podnoszenia i opuszczania. Manewrowanie suwnicami kontenerowymi możliwe jest dzięki radiowym systemom sterowania lub wykorzystaniu sterowania z kasety.

Container cranes are used for service in container terminals. Container handling is assisted by procedures that allow the crane to automatically centre seizing and/or setting positions. Manoeuvres are radio-controlled or alternatively performed by a pendant pushbutton strip.

ADVANTAGES:

Production cycle time reduced.

Greater safety for production personnel. Drukuj

 

Manewrowanie suwnicami kontenerowymi możliwe jest dzięki radiowym systemom sterowania lub wykorzystaniu sterowania z kasety.

 
Do zalet należą:
  • zdecydowane zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników przedsiębiorstwa,
  • oraz poprawienie wydajności przeładunku.


 

 

Suwnica kontenerowa, dwudźwigarowa, z wciągarką, zbloczem, trawersą.

Double girder container crane with hoisting winch and spreader chained to blocks.

Specyfikacja techniczna

Technical Specifications

Udźwig

Capacity

8 t

 

Przęsło

Span

25000 mm

Klasa pracy

Machine Class

A5

Prędkości :

Speed :

Podnoszenia

Hoisting

4/1 m/1'

Bezpośrednio

Direct

Jazda mostu

Bridge Travelling

28 m/1'

Bezpośrednio

Direct