Logo
Technika dźwigowa Solidny Partner Handlowy
Suwnice czerpakowe

Suwnice czerpakowe

Suwnice czerpakowe to urządzenia służące do transportu bliskiego materiałów sypkich, czyli granulatów, piachu, kamieni, cementu, żwiru, zboża, nawozów oraz wszystkich innych materiałów które są składowane luzem. Specjalne czerpaki elektrohydrauliczne możemy zastosować przy pracy zanurzeniowej służą transportowi szlamu, mułu, cieczy, błota, odpadów przy pracach drenażowych, ścieków. Tego typu suwnicy używa się również przy pracach wydobywczych. Suwnica czerpakowa transportuje odpady do magazynów lub zbiorników osuszających w celu ujednolicenia odpadu w jak największym stopniu bądź umieszcza je w lejach do spalarni lub w prasach.

Bucket cranes are devices of close transport of every loose cargo like, granulate, sand, rocks, cement, gravel, grain, fertilizer. Special electrohydraulic bucker cranes can work in draft, they transport, mud, slime, liquids, waste from drainage work of sewage. This type of crane can be used in mining works too. It shuffles and mixes the waste into collection or drying tanks in order to homogenize it as much as possible. It takes up the waste and puts it down in the hoppers of incinerators or in packing presses. Drukuj

 

Suwnica czerpakowa dwudźwigarowa z mostem, wózkiem, wciągnikiem z czerpakiem. 

Double girder crane with bridge and trolley; the hoisting winch can be used with a multigrab bucket

Specyfikacja Techniczna

Technical Specifications

Udźwig

Capacity

6.3 ÷ 7 t

Przęsło

Span

4000 ÷ 12500 mm

Klasa natężenia pracy

   Machine Class

A8

 

Prędkości :

Speed :

Wciągnik

Hoisting

30 m/1'
60 m/1'

Ogniwa

Rings

Jazda wózka

Trolley Travelling

20 m/1'
70 m/1'

Bezpośrednio

Direct

Jazda mostu

Bridge Travelling

90/5 m/1'
120 m/1'

Falownik

Inverter