Logo
Technika dźwigowa Solidny Partner Handlowy
Suwnice bramowe

Suwnice bramowe

Similar to traditional bridge cranes with regard to technical specifications and engineering, these cranes are intended to operate in external environments, especially where bridge cranes can be installed since proper upper-level structures are not existing. Drukuj

Podobne są do tradycyjnych suwnic natorowych w odniesieniu do technicznych i inżynieryjnych specyfikacji. Suwnice te są przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych. Ich konstrukcja nośna może być wykonana jako brama jedno lub dwudźwigarowa, a jezdnie znajdują się na poziomie roboczym.

 

Suwnica bramowa

 

 
Span(m) Capacity(t)
20 5

 
Span(m) Capacity(t)
30 + ranges 10 20

Suwnica bramowa krocząca, suwnica półbramowa

 
Capacity(m) Capacity(t)
23 20