Logo
Technika dźwigowa Solidny Partner Handlowy
Przekładnie WD 2N 2Na

Przekładnie WD 2N 2Na

Przekładnie składają się z dzielonej sztywnej obudowy zamkniętej, w której są umieszczone elementy zębate osadzone w łożyskach tocznych. Obudowa stanowi równocześnie zbiornik oleju. Uzębienia i łożyska są smarowane olejem rozbryzgiwanym przez wirujące części przekładni. W szczególnych przypadkach stosuje się smarowanie uzębień za pomocą pompy olejowej oraz chłodzenie oleju za pomocą specjalnej chłodnicy.

Przekładnie wykonuje się jako:
- walcowe szeregowe,
- walcowe szeregowe przystosowane do bezpośredniego połączenia z silnikiem elektrycznym kołnierzowym za pomocą sprzęgła wbudowanego w przekładnię,
- stożkowo-walcowe.

Przekładnie są wykonywane z poziomo lub pionowo usytuowanymi końcowymi czopami wałów szybkoobrotowych i wolnoobrotowych. Czop końcowy wału wolnoobrotowego przekładni może być również wykonany jako tuleja stożkowa, przystosowana do bezpośredniego nasadzania przekładni na wał maszyny lub urządzenia napędzanego (układy wałów wyjściowych 01, 02...).

Windex Holding Produkuje i dostarcza całe przekładnie oraz części zamienne jednostopniowe 1N100, 1N200, WJCH200, 1S250, WJN100 dwustopniowe WD200, 2SM250, WDM400, KWDN400, WD400, WD500, WD650, 084BRc, 085BRc, 086BRc, 087BRc, 088BRc, 506BRr, 505BRa trzystopniowe 3N400, WT500, KWTN500, WT800, 3P500> Drukuj

Przekładnia walcowa
 

Żeliwny korpus
Prosta konstrukcja
Bardzo duża trwałość przekładni
Przekładnie o większych gabarytach w stosunku do przenoszonej mocy nominalnej
Przekładnie mogą być przystosowane do bezpośredniego połączenia z silnikiem

Przykłady zastosowań:

przenośniki
napędy w oczyszczalniach ścieków
przemysł spożywczy
przemysł papierniczy
urządzenia cementowni

Parametry:
 

Pozycja pracy: N, S, P, NM, SN, PM, Na, Sa, Pa, NMa, SNa, PMa
Wielkości: 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 325, 400, 500, 625, 650, 800, 1000, 1250
Liczba stopni: 1, 2 ,3
Odmiana: wał jednostronny, dwustronny, tuleja stożkowa
Przełożenie: 2 ? 275
Moment obrotowy: 84 ? 37820 Nm
Moc: 0,5 ? 380 kW