Logo
Technika dźwigowa Solidny Partner Handlowy
Elastyczny System Mocowania Szyn

Elastyczny System Mocowania Szyn

KORZYŚCI z zastosowania elastycznego mocowania szyn (klemy + podkładki) są następujące: + klema zapewnia pewność mocowania szyny do podłoża + klema wraz z przekładką elastyczną amortyzuje wibracje oraz drgania pochodzące od dźwignicy poruszającej się na torowisku + znacznie przedłuża czas eksploatacji torowiska i okresy międzyremontowe + obniża koszty eksploatacji toru + daje możliwość regulacji ustawienia szyny w poziomie (w zależności od klemy nawet do 20 mm) + znacznie obniża poziom hałasu + sprawia, że obciążenia na podłoże są równomiernie rozłożone Drukuj

 KORZYŚCI z zastosowania elastycznego mocowania szyn (klemy + podkładki)  są następujące: 

+ klema zapewnia pewność mocowania szyny do podłoża 
+ klema wraz z przekładką elastyczną amortyzuje wibracje oraz drgania pochodzące od dźwignicy poruszającej się na torowisku 
+ znacznie przedłuża czas eksploatacji torowiska i okresy międzyremontowe 
+ obniża koszty eksploatacji toru 
+ daje możliwość regulacji ustawienia szyny w poziomie (w zależności od klemy nawet do 20 mm) 
+ znacznie obniża poziom hałasu 
+ sprawia, że obciążenia na podłoże są równomiernie rozłożone
 
Elastyczne podkładki pod szyny suwnic amortyzują drgania przenoszone na podłoże, na którym leży szyna. Dla podtorza betonowego stosuje się elastomerowe podkładki położone w formie krótkich odcinków na podkładkach stalowych oraz dla podtorza stalowego taśmy z elastomeru przebiegające pod całą długością szyny. Podkładki dostarczane są w postaci zwiniętych krążków o handlowej długości 12m. Podkładki ciągłe wykonane są z elastomeru z wkładką stalową ze stali niskostopowej kładzione w formie taśm na podłożu pod szyną wzdłuż całej jej długości. Jej zadanie przy dużych obciążeniach to redukcja drgań i tłumienie hałasu.
 
 
 
Klemy mocujące szynę zapewniają jej właściwą pozycję i precyzyjną regulacje boczną. Mocowane są do podłoża przez przyspawanie ich dolnej części albo przykręcenie przy pomocy śrub mocujących w zależności od podtorza (stalowe lub betonowe)
 
Elastyczne mocowanie szyn suwnicowych na belkach podsuwnicowych powodują redukcję kosztów remontów i konserwacji toru oraz naprężeń w szynie i konstrukcji nośnej torowiska a także niwelują drgania i hałas o około połowę. System cechuje duża trwałość klem oraz zapewnia w trakcie jak i po montażu bezstopniową boczną regulacje ułożenia szyn. Prawie całkowicie eliminuje uszkodzenia występujące przy tradycyjnych mocowaniach szyn podsuwnicowych