Logo
Technika dźwigowa Solidny Partner Handlowy
Demontaże suwnic

Demontaże suwnic

Windex Holding oferuje Państwu kompleksowy usługi w zakresie demontażu urządzeń dźwignicowych, ich transport oraz ewentualny montaż na nowym miejscu. W zakresie prac oferujemy pełną usługę wraz z uzgodnieniami z Urzędem Dozoru Technicznego UDT Drukuj

  Przykład Demontaz Suwnicy 400T bramowej 

 

Suwnica 200+200 ton

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xjiAQmXW1Vw